Polski Komitet Geotechniki

 

Oddział Stołeczny

Polskiego Komitetu Geotechniki

 

Katedra Geotechniki

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

mają zaszczyt zaprosić na

III Konferencję Naukowo-Techniczną

ProGeotech 2020

„Projektowanie geotechniczne
– doświadczenia i perspektywy”

Warszawa 7-8.07.2020

Laboratorium Centrum Wodne – Kampus SGGW

ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa