WAŻNE TERMINY

20.12.2019Nadesłanie wstępnego zgłoszenia i streszczenia referatów

15.01.2020Potwierdzenie przyjęcia referatu i informacja o wytycznych dla autorów

15.03.2020Nadesłanie referatów

15.05.2020Powiadomienie autorów o przyjęciu referatów

15.06.2020Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej

15.06.2020Komunikat 2