TEMATYKA

1. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych

1.1 Badania laboratoryjne i terenowe

1.2 Niepewność, ryzyko, statystyka w geotechnice

2. Obliczenia w projektowaniu
geotechnicznym

2.1 Modele podłoża gruntowego

2.2 Obliczenia projektowe

2.3 Analiza numeryczna 2D i 3D

2.4 Geotechnika w BIM (Building Information Modeling) – GeotechBIM