Referaty w języku polskim należy nadsyłać na adres Sekretariatu Konferencji zgodnie z podanym terminarzem. Szczegółowy sposób przygotowania streszczeń i referatów dostępny jest na stronie konferencji. Nadesłane referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wniesieniu opłaty uczestnictwa przez co najmniej jednego z autorów, zostaną opublikowane w jednym z czasopism:

  • Acta Scientiarum Polonorum, Architectura – Budownictwo (20 pkt),
  • Scientific Review Engineering and Environmental Sciences (20 pkt),

Orientacyjny koszt opublikowania referatu w czasopiśmie wynosi ok. 1000 zł.