OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach i imprezach towarzyszących, całodzienne wyżywienie oraz komplet materiałów konferencyjnych (bez noclegów).

Wysokości opłat są następujące:

  • 900 zł brutto dla uczestników,
  • 650 zł brutto dla Młodych Geotechników
    i Doktorantów (poniżej 35 roku życia),
  • 450 zł brutto dla osoby towarzyszącej (bez materiałów konferencyjnych).