Artykuły zakwalifikowane do druku w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum, Architectura – Budownictwo, należy zredagować zgodnie z zamieszczonymi poniżej szablonami oraz wytycznymi, które znajdują się na stronie wydawnictwa: http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=6&sub=0&act=5

szablon wydawnictwa ACTA PL

szablon wydawnictwa ACTA EN

Artykuły w języku polskim zakwalifikowane do druku w czasopiśmie Scientific Review Engineering and Environmental Sciences (Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska), należy zredagować zgodnie z wytycznymi: http://iks_pn.sggw.pl/Instrukcja.pdf. Artykuły prosimy sformatować zgodnie z szablonem wydawnictwa.

Streszczenia referatu należy przesyłać na adres Sekretariatu Konferencji zgodnie z wzorami zamieszczonymi poniżej.

instrukcja word

instrukcja pdf